Als klant heb je het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop je het goed fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Lily&Roses (Nathalie Heymans) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaande formulier.
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lily&Roses (Nathalie Heymans) zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.